Kỹ thuật gây màu nước ao nuôi tôm đơn giản , hiệu quả

Gây màu nước ao tôm là một yếu tố cần thiết và quan trọng. Có những màu nước rất lợi cho tôm, lại có những màu nước gây bất lợi cho tôm. Bởi vậy người nuôi tôm cần phải nắm vững các quy luật về thay đổi màu nước. Trong đó bản chất của việc gây màu nước là định lượng bằng hàm lượng các chất hữu cơ và vô cơ chứa trong nước.

gây màu nước ao nuôi tôm

Hàm lượng chất vô cơ

Trong nuôi tôm , các chất vô cơ bao gồm các hợp chất không hòa tan và hòa tan, nếu nước nuôi tôm đầy đủ chất lượng thì hàm lượng các chất vô cơ không hòa tan như: cát, bùn không được quá 80mg/l, nếu hàm lượng quá cao thì tôm sẽ dễ chết vì ngạt do bít mang. Còn các chất vô cơ hòa tan thì thường do phèn sắt , trong đó thì sắt có các hóa trị khác nhau rất có hại cho tôm. Khi mực nước ngoài mà cao hơn mực nước ao nuôi thì đáy ao có thể bị lỏng, dạng rỉ sắt sẽ làm nước ao có màu gạch đỏ và trên mặt ao xuất hiện váng.

Hàm lượng chất hữu cơ

Các chất hữu cơ trong ao thì bao gồm nhiều loại sinh vật phù du, thực vật đáy và các loại động vật nguyên sinh. Trong đó các sinh vật phù du và phiêu sinh động vật sẽ là nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, giúp tôm tăng trưởng nhanh và có sức khỏe tốt. Tạo màu nước thông qua việc sử dụng các loại phân hữu cơ và vô cơ sẽ tạo một nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, đặc biệt là giai đoạn tôm còn nhỏ. Bởi vậy muốn nuôi tôm, trước tiên bà con phải gây màu nước để tạo một nguồn thức ăn tự nhiên phong phú cho tôm.

Bón phân để gây màu nước ao nuôi

Cách gây màu nước nuôi tôm

  • Bón phân vô cơ cho ao: Bà con bón phân ngày thứ nhất 2.2kg/1000m2, từ ngày thứ 2 tới ngày 21, mỗi ngày sẽ bón 0.65kg/1000m2, tiếp đó từ ngày 22-30 bón hàm lượng 0.95kg/1000m2.
  • Bón phân hữu cơ cho ao: Bà con có thể dùng cám gạo sống, bón trực tiếp xuống ao từ ngày thứ nhất tới ngày thứ 21, bón 1-1.2kg/1000m2/ngày và từ ngày 22-30 thì bóng 1.3kg/1000m2/ngày.

Ngoài ra việc bóng phân DAP, urê có thể sử dụng , tuy nhiên chúng chỉ có thể tạo nguồn thức ăn cho sinh vật phù du nhưng lại nhanh lụi tàn. Phân hữu cơ và vô cơ có thể giúp phát triển sinh vật phù du song lại làm màu nước trong ao nuôi tôm dễ lên và dễ mất. Theo khuyến cáo thì bà con nên sử dụng một số loại chế phẩm sinh học để nuôi một số phiêu sinh trong ao, giúp các loại tảo có lợi phát triển để hạn chế sự phát triển của các loại tảo độc.

màu nước ao nuôi lý tưởng

Các loại chế phẩm sinh học có thể đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng nước lại vừa làm cho nước ao nuôi nhiều dinh dưỡng, lại làm sạch nước ao nuôi, giảm mầm bệnh và giúp tôm tăng trưởng tổt. Với những ao nuôi khó gây màu nước , có thể do ao thiếu nguồn tảo cần thiết, bà con có thể lấy nước ở ao đã gây màu nước thành công làm nguồn nước giống cho vào các ao này rồi tiếp tục sử dụng các chế phẩm sinh học để giúp thúc đẩy các sinh vật phù du có ích phát triển.

Thường thì sau khi thả tôm giống , tôm bơi còn yếu, khả năng bắt mồi cũng kém, bởi vậy trong 20-30 ngày đầu nuôi nên tạo màu nước tốt ngay để nâng cao tỷ lệ sống cho tôm, cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôm phát triển tốt. Với những ao gây được màu nước tốt trong giai đoạn đầu mới thả tôm , nên không cần bổ sung thêm thức ăn công nghiệp.

THAM KHẢO NGAY: thức ăn cho tôm sú đạt năng suất cao, trúng mùa, được giá

 

Tác giả: seo401

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*